Maskininlärning för att optimera processer

Publicerat 20-03-04

Ett intressant uppdrag som visar på potentialen med ny teknik för att förstå och optimera processer, samtidigt som det visar att det inte finns några enkla vinster att hämta hem.

Intressant om ”outvecklande” ledare

Den här utmanande loggen handlar om människor som är så övertygade om något att de saknar förmåga att ta in lärande och eftersom de saknar förmåga till detta så kan de heller inte utvecklas.