Framtidssäkrad återstart efter Corona

Publicerat 20-06-15

Vi står inför många utmaningar när pandemin släpper greppet om industrin. Tillsammans med IUC Sverige och Produktionslyftet fick vi uppdraget att berätta lite om förutsättningarna ur deras synvinkel.

Var är den nya frysboxen?

Läs Marie Gidlunds ledare hos Automation Region om tankarna kring ett nytt innovationssteg inom livsmedelssektorn.