Innehålls­deklaration

Hej och välkommen till företagen Hollertz & Stenvall + Stenvall & Partner. Vi levererar kommunikationstjänster med särskilt fokus på samarbeten i gränslandet mellan industri, akademi och offentlig sektor. Exempel på innehåll i våra uppdrag:

Strategier för kommunikation av projekt- och forskningsresultat

Kundberättelser, artiklar, intervjuer, pressmeddelanden och bloggar

Ansökningar och projektrapporter till offentliga finansiärer

Webbutveckling i samarbete med kommunikationsbyrån Tigerton

GDPR-säker e-post­kommunikation och deltagarhantering

Grafiskt arbete och layout för digitala produkter och trycksaker

Våra kunder

Här har vi några av de organisationer och företag som vi samarbetar med.